Facebook SMS

Hiện tại Facebook đã hỗ trợtính năng theo dõi và cập nhật status Facebook qua tin nhắn SMS cho người dùngVietnamobile

Đăng ký và kích hoạt

 

Các bước

Các dùng

Chú ý

1. Đăng ký

Gửi tin nhắn FB đến32665

(600 vnd/sms)

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo xác nhận kèm mã xác nhận và đường dẫn wapsite.

2. Kích hoạt

Lựa chọn 1

Truy cập vào đường dẫn wap và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn.

Lựa chọn 2

- Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn tạiwww.facebook.com

- Chọn Account settings -> Mobile -> Register for Facebook Text Message và làm theo hướng dẫn

 

Chức năng Facebook@sms

Dịch vụ

Gửi tin nhắn đến 32665

(600 vnd/sms)

Thay đổi nội dung status

<nội dung>

Hủy status mới nhất của bạn

Undo

Cập nhật 3 status mới được cập nhật trong danh sách bạn của bạn

Status

Đăng ký nhập cập nhật thay đổi status của một người bạn xác định

Sub <tên Facebook của người bạn>

Hủy nhận cập nhật thay đổi status của mộ người bạn xác định

Unsub <tên Facebook của người bạn>

Gửi tin nhắn cho một tài khoản khác

Msg <tên Facebook của người bạn> <nội dung>

Viết lên wall của người khác

Wall <tên Facebook của người bạn> <nội dung>

Chọc ghẹo người khác

P <tên Facebook của người bạn>

Thêm bạn

Add <tên Facebook của người bạn>

Tìm kiếm bạn

Search <tên Facebook của người bạn>

Tìm kiếm thông tin của người bạn

Info <tên Facebook của người bạn>

Danh sách các dự kiện sắp tới

Event

Mẹo sử dụng Facebook SMS

Tips

Hướng dẫn sử dụng

Help

Tắt tham thời FacebookSMS

Stop

Bật lại dịch vụ FacebookSMS

On