Dịch vụ chuyển tiền

Dịch vụ chuyển tiền cho phép thuê bao trả trước mạng Vietnamobile (thuêbao A) chuyển tiền trong tài khoản chính của mình sang tài khoản chính của mộtthuê bao trả trước cùng mạng (thuê bao B). 

Lợiích mang lại cho khách hàng

·Không cước đăng ký.

·Không cước thuê baotháng.

·Khách hàng có thểcho, tặng tiền bạn bè, người thân một cách đơn giản

Điềukiện sử dụng

·Thuê bao chuyển tiền(thuêbao A) phải hoạt động 2 chiều

·Thuê bao nhận tiền(thuêbao B) có thể bị chặn 1 hoặc đang hoạt động

·Số tiền chuyển(bao gồmcả phí dịch vụ) không được vượt quá tài khoản chính

·Để sử dụng dịch vụchuyển tiền, thuê bao phải kích hoạt ít nhất 180 ngày

·SIM đa năng không đượcsử dụng dịch vụ chuyển tiền(cả chuyển tiền và nhận tiền)

 

 

 

ội dung 

Cú pháp gửi 121

Chi tiết

 

Đăng ký dịch vụ

CT ON

- Dịch vụ sẽ gửi mật khẩu và xác nhận đăng ký thành công qua SMS  

- Khách hàng có thể đổi mật khẩu

 

Đổi mật khẩu

DMK <mật khẩu cũ> <mật khẩu mới>

 

Lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

MK

Dịch vụ sẽ gửi mật khẩu mới qua SMS và mật khẩu mới sẽ được kích hoạt sau 24h

 

Hủy dịch vụ

CT OFF

 

 

Chuyển tiền

CT <Số điện thoại nhận> <số tiền cần chuyển>

Dịch vụ sẽ gửi SMS để yêu cầu khách hàng xác nhận giao dịch bằng cách nhập mật khẩu

 

Xác nhận giao dịch chuyển tiền

C <mật khẩu>

Tiền sẽ được chuyển sau khi khách hàng xác nhận giao dịch

 

Hủy dich dịch chuyển tiền

K

ội dung

Giá trị(VND)

 

Mức chuyển tiền tối đa trong ngày

200.000

 

Mức chuyển tiền tối đa cho 1 giao dịch

50.000

 

Mức chuyển tiền tối thiểu cho một giao dịch

1.000

 

Đơn vị chuyển tiền

1.000

 

Cước phí cho một giao dịch

2.000(áp dụng từ ngày 17/05/2014)

 

 

Chú ý

 

·Sốtiền được chuyển và phí giao dịch sẽ được trừ vào tài khoản chính của kháchhàng

·Thờihạn của tài khoản sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền

o    Thuê bao chuyển tiền: thời hạnkhông đổi

o    Thuê bao nhận tiền:

§  Nếu đang hoạt động 2 chiều: thời hạn không đổi

§  Nếu đang bị khóa 1 chiều: cộng thêm 3 ngày sử dụng