Sim May mắn

KH hoạt động 2 chiều được sử dụng các dịch vụ của VNM khi tài khoản nhỏ hơn 300d:

- ứng trước 3.000 vào tài khoản khuyến mại

- thao tác *911#OK

- Tiền sẽ được trả lại VNM khi KH nạp thẻ