Dịch vụ ứng tiền

Hệ thống sẽ tựđộng gửi thông báo cho KH khi tài khoản chính còn 2.000 vnd.

Tặng 100% nếu nạpthẻ tối thiểu 50K