Khuyến mại cho TB có TK chính ≤ 2000d

Hệ thống sẽ tựđộng gửi thông báo cho KH khi tài khoản chính còn 2.000 vnd.

Tặng 100% nếu nạpthẻ tối thiểu 50K