Hạng Nhất Anh

Hạng Nhất Anh 09/09 01:45 +Derby(12)-Hull City(8) 0.00*0:0*0.00 +DER:3T 0H 2B +HUL:2T 0H 3B 21:00 +Aston Villa(18)-Brentford(23) 0.00*0:0*0.00 +AST:2T 1H 2B +BREN:1T 2H 2B +Bolton(24)-Middlesbrough(9) 0.00*0:0*0.00 +BOL:1T 2H 2B +MID:3T 1H 1B +Leeds(3)-Burton(21) 0.00*0:0*0.00 +LED:3T 2H 0B +BUT:2T 1H 2B +Norwich(22)-Birmingham(20) 0.00*0:0*0.00 +NOW:2T 0H 3B +BIR:1T 1H 3B +QPR(10)-Ipswich(2) 0.00*0:0*0.00 +QPR:1T 1H 3B +IPS:3T 0H 2B +Fulham(14)-Cardiff(1) 0.00*0:0*0.00 +FUL:1T 2H 2B +CAR:4T 0H 1B +Preston(7)-Barnsley(15) 0.00*0:0*0.00 +PRE:1T 2H 2B +BAL:3T 0H 2B +Wolves(4)-Millwall(17) 0.00*0:0*0.00 +WOV:3T 1H 1B +MIL:1T 3H 1B +Sunderland(19)-Sheffield Utd(5) 0.00*0:0*0.00 +SUN:2T 1H 2B +SFU:2T 0H 3B +Reading(11)-Bristol City(13) 0.00*0:0*0.00 +REA:2T 2H 1B +BRI:1T 3H 1B 23:30 +Sheffield Wednesday(16)-Nottm Forest(6) 0.00*0:0*0.00 +SFW:1T 3H 1B