Nhà Nghề Mỹ

Nhà Nghề Mỹ 03/09 06:00 +New England(18)-OrlandoCity +REVO:2T 0H 3B +:0T 0H 0B +Montreal Impact(13)-Chicago Fire(5) +MIM:4T 0H 1B +CHICA:1T 0H 4B 08:00 +FC Dallas(12)-N.Y.Red Bulls(8) 0.00*0:0*0.00 +DAL:0T 2H 3B +NYRB:2T 1H 2B 07/09 06:30 +NewYorkCityFootballClub-Kansas City(7) 0.00*0:0*0.00 +:0T 0H 0B +KCW:2T 2H 1B 10/09 03:00 +New England(18)-Montreal Impact(13) 0.00*0:0*0.00 +REVO:2T 0H 3B +MIM:4T 0H 1B +Toronto(1)-San Jose EQ(14) 0.00*0:0*0.00 +TORO:4T 1H 0B +SEQ:2T 1H 2B +V.Whitecaps(10)-Salt Lake(15) 0.00*0:0*0.00 +WHIT:2T 2H 1B +LAKE:3T 1H 1B +Chicago Fire(5)-N.Y.Red Bulls(8) 0.00*0:0*0.00 +CHICA:1T 0H 4B +NYRB:2T 1H 2B +NewYorkCityFootballClub-P.Timbers(6) 0.00*0:0*0.00 +:0T 0H 0B +PTIM:3T 1H 1B 06:00 +AtlantaUnitedFC-FC Dallas(12) 0.00*0:0*0.00 +:0T 0H 0B +DAL:0T 2H 3B +DC United(19)-OrlandoCity 0.00*0:0*0.00 +DCU:3T 1H 1B