VĐQG Đan Mạch

VĐQG Đan Mạch 08/09 22:59 +Horsens(5)-Nordsjelland(1) 0.00*0:0*0.00 +HOR:1T 3H 1B +NORD:4T 0H 1B 09/09 01:15 +Hobro(2)-Sonderjysk(6) 0.00*0:0*0.00 +HOB:4T 1H 0B +SODE:1T 2H 2B 21:00 +AGF Aarhus(10)-Randers(14) 0.00*0:0*0.00 +AGF:2T 2H 1B +RDE:1T 2H 2B 10/09 19:00 +Lyngby(13)-Elite3000Helsingor 0.00*0:0*0.00 +LYNG:0T 2H 3B +:0T 0H 0B 21:00 +Copenhagen(7)-Midtjylland(4) 0.00*0:0*0.00 +COB:2T 1H 2B +MJY:2T 2H 1B 22:59 +Odense(8)-Brondby(3) 0.00*0:0*0.00 +ODE:1T 3H 1B +BRON:2T 1H 2B 12/09 00:00 +Aalborg(12)-Silkeborg(11) 0.00*0:0*0.00 +ABO:0T 4H 1B +SIL:2T 1H 2B