VĐQG Thụy Sĩ

VĐQG Thụy Sĩ 10/09 21:00 +Young Boys(2)-FCLugano +YOU:1T 2H 2B +:0T 0H 0B +Zurich(1)-St.Gallen(6) +ZUR:2T 3H 0B +SGA:2T 1H 2B +Basel(3)-Lausanne(10) +BSE:3T 2H 0B +LAUS:1T 1H 3B +Grasshopper(9)-FC Sion(7) +GRA:2T 2H 1B +SIO:1T 2H 2B +Luzern(4)-Thun(8) +LUZ:2T 3H 0B +THU:3T 0H 2B