VĐQG Việt Nam

VĐQG Việt Nam 08/09 17:00 +Hải Phòng(7)-Bình Dương(13) +XMHP:1T 1H 3B +BD:2T 0H 3B +Hà Nội(4)-LS Thanh Hóa(1) +HNII:2T 1H 2B +:3T 1H 1B +SLNA(10)-Hà Nội FC(2) +SLNA:2T 3H 0B +TVT:1T 3H 1B +ĐTLA(14)-Quảng Nam(6) +DTLA:0T 1H 4B +QNA:3T 2H 0B +SHB Đà Nẵng(8)-Cần Thơ(12) +SHB:2T 2H 1B +CTHO:2T 0H 3B +HAGL(11)-Than Quảng Ninh(3) +HAGL:1T 2H 2B +TQN:2T 2H 1B +Khánh Hòa(5)-TP.HCM(9) +KKH:2T 1H 2B +HCM:1T 2H 2B