Hạng Nhất Việt Nam - 14
No. Đội T H B Điểm
1 7 2 3 23
2 HDH 5 5 2 20
3 6 1 5 19
4 4 6 2 18
5 DLAK 4 3 5 15
6 TNI 2 5 5 11
7 CSDT 1 4 7 7