Ứng dụng Số tay từ vựng Tiếng Hàn nhằm phục vụ những bạn bắt đầu học và đang học tiếng hàn tiếp cận một cách nhanh chóng. Các từ vựng được phân loại làm 60 chuyên mục khác nhau như: - Ngày kỷ niệm, các nghi lễ - Các loại đàn - Các loại vật liệu - Các dụng cụ văn phòng - Xe ô tô ....

Ứng dụng vừa chơi vừa học...

mLanguageQuiz - Để học tốt...

Google Translate for Android

1000 từ vựng tiếng anh

G-translate: Trình dịch đa...

Sổ tay từ vựng tiếng Hàn Quốc