Một ứng dụng từ điển gồm rất nhiều ngôn ngữ như: Anh - Việt, Việt - Anh, Việt - Nhật, Hàn - Việt v.v....Lúc tải về từ điển mặc định có 2 loại là anh - Việt và Việt - Anh.Nếu bạn sử dụng thêm loại ngôn ngữ khác bạn chỉ cần bấm chọn tải thêm gói ngôn ngữ là xong.

Ứng dụng vừa chơi vừa học...

mLanguageQuiz - Để học tốt...

Google Translate for Android

1000 từ vựng tiếng anh

G-translate: Trình dịch đa...

Sổ tay từ vựng tiếng Hàn Quốc