SMS preview là một công cụ hữu ích để cải thiện cách xem tin nhắn mới của bạn. Bây giờ bạn có thể xem tin nhắn SMS đến ngay lập tức mà không cần phải sử dụng một phím nào! Các tính năng: - Giao diện xem tin và tính năng xử lý tin nhắn như mở xem lại hay trả lời ngay khi xem tin nhắn. - Không còn phải bận tâm với thông báo "New Message" - Xem trước tin nhắn với từ 5-60 giây trên màn hình cho đến khi nó biến mất hoặc cho đến khi bạn nhấp đúp chuột (chạm vào màn hình) Lưu ý: Phần mềm sẽ gửi 1 tin nhắn quốc tế đến server nhà cung cấp để đăng ký bạn cần chấp nhận để sử dụng đầy đủ tính năng của phần mềm.

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java