Khi bạn nhận được một tin nhắn mới, bình thường đầu tiên bạn cần mở khóa điện thoại, đọc tin nhắn, sau khi trả lời, khóa điện thoại một lần nữa. Nhưng với ShakeSMS bạn có thể lắc điện thoại để đọc tin nhắn, và kiểm soát hoạt động tin nhắn bằng cử chỉ. Cách sử dụng: 1) Lắc điện thoại của bạn để có thể đọc các tin nhắn gửi đến 2) Kiểm soát hoạt động SMS bằng cử chỉ - Lắc xoay trái để xóa SMS - Lắc xoay phải để viết và trả lời SMS - Lắc xoay lên trở về thư mục tin nhắn (list SMS) - Lắc xoay xuống trở lại màn hình trước (back)

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java