Ứng dụng FileLock có thể khóa toàn bộ một thư mục cũng như toàn bộ ứng dụng trong thư mục đó và bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu duy nhất.

ElfYourself by Office Depot

Zombify - Be a Zombie

ZombieBooth 2

Tattoo Photo Editor

Podcast Republic

We TV - Xem Tivi không cần...