Wapalta là một ứng dụng Java dành cho điện thoại di động. Đây là một ứng dụng trình duyệt di động thế hệ mới. Wapalta nhanh chóng mang lại rất nhiều kênh thông tin và giải trí từ Internet về dế yêu của bạn. Chỉ với ứng dụng nhỏ gọn này, bạn sẽ tìm thấy: * Hỗ trợ e-mail, ICQ, chat, diễn đàn; * Mạng xã hội và nhắn tin; * Tin tức, thời tiết, hài hước, và các kênh dành cho người lớn; *Xem webcam toàn cầu; * Và hơn 15 kênh thông tin khác.

Opera Mobile for Android

Opera Max giúp tiết kiệm dữ...

Wapalta

TeaShark

T9Space Web

Opera Mini 5