TeaShark mang đến một trình duyệt web toàn diện dành cho điện thoại di động với sự tiện dụng và hiệu suất tuyệt vời. Ứng dụng hiện thị các trang web giống như như trình duyệt desktop. Không còn "Web di động" nữa, trang web yêu thích giờ của bạn giờ được hiện thị như nhau trên điện thoại và máy tính để bàn. Lưu ý: TeaShark chưa hỗ trợ các thiết bị điện thoại sử dụng hệ điều hành Blackberry, PalmOS / Windows Mobile.

Opera Mobile for Android

Opera Max giúp tiết kiệm dữ...

Wapalta

TeaShark

T9Space Web

Opera Mini 5