"Giới thiệu: Bộ từ điển tiếng Việt hoàn chỉnh, dung lượng dưới 1MB (0,99MB), giao diện thân thiện, dễ nhìn. Cho phép bạn thay đổi chế độ cài đặt và font tiếng việt để gõ."

Ứng dụng vừa chơi vừa học...

mLanguageQuiz - Để học tốt...

Google Translate for Android

1000 từ vựng tiếng anh

G-translate: Trình dịch đa...

Sổ tay từ vựng tiếng Hàn Quốc