Yamme là Yahoo Messenger miễn phí cho điện thoại di động và kết nối trực tiếp đến máy chủ của Yahoo. Bạn có thể tạo hội nghị, thêm hoặc xóa các liên hệ, đặt hoặc xem trạng thái và gửi tin nhắn cho nhóm hoặc một số người. Messenger này cũng có khả năng tùy biến, bạn có thể thay đổi giao diện người dùng từ menu điều chỉnh. Xem trạng thái từ của những người khác từ các biểu ngữ văn bản trên đầu trang và thiết lập trạng thái của riêng bạn, hoặc thiết lập trạng thái tùy chỉnh. Tải về, cài đặt và tận hưởng ngay!

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java