Cung cấp quyền truy cập vào food và timeline của bạn và bạn bè cũng như cho phép gửi một tweet mới (cập nhật trạng thái của bạn) chỉ từ chiếc điện thoại.

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android