Hàng triệu người sử dụng Facebook Mobile mỗi ngày để giữ liên lạc với bạn bè, tải lên không giới hạn hình ảnh, liên kết & chia sẻ video, và tìm hiểu thêm về những người họ gặp .

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android