TrueCaller ID là ứng dụng cho phép bạn biết ai là người gọi đến trước khi bạn trả lời. Làm việc tại hơn 25 quốc gia, TrueCaller ID có các tính năng: Hiển thị thông tin người gọi đến nếu số gọi đến không nằm trong danh bạ. Hướng dẫn tìm kiếm theo tên và số người gọi. Lưu thông tin người gọi để liên lạc. Cập nhật thông tin bị thiếu cho danh bạ. Tweet thông tin về các cuộc gọi của bạn lên Twitter. Xác định khu vực địa phương của số điện thoại.

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android