Theo kịp bạn bè với MySpace: Nhận các hoạt động cập nhật từ bạn bè của bạn, thông báo tới tất cả bạn bè của bạn cùng một lúc. MySpace Mobile sẽ gửi một thông báo ngay khi bạn nhận được tin nhắn, nhận xét hay yêu cầu kết bạn. Cập nhật tình trạng của ngay với chiếc điện thoại của bạn. Chia sẻ những gì bạn đang làm với Diễn đàn Blogs MySpace IM Messages.

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android