Tải ứng dụng Google vào điện thoại của bạn, và có được trải nghiệm tìm kiếm nhanh nhất với các tính năng chẳng hạn như: Tìm kiếm toàn cầu : tìm kiếm trang web, hình ảnh, bản đồ, các doanh nghiệp địa phương, video, và nhiều hơn thế nữa. Tìm kiếm bằng giọng nói : trả lời những bạn truy vấn với giọng Mỹ, Anh, hoặc tiếng Anh giọng Úc. Vị trí của tôi : tránh gõ vị trí hiện tại của bạn khi tìm kiếm các doanh nghiệp gần đó (ví dụ: "pizza" hoặc "starbucks").Gợi ý của Google : gợi ý chọn đề xuất các thắc mắc, các doanh nghiệp gần đó, và trang web.

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android