Smart Tool Box cung cấp cho bạn ứng dụng hộp công cụ tối hậu với 30 công cụ thông minh. Ứng dụng này gần như là 1 ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại, giống việc lúc nào trong người cũng phải mang 1 con dao quân đội Swiss.

Christmas Coloring Book

Smart Tool Box

Skype – free IM & video calls...

Luyện nghe tiếng anh giao tiếp

Framaroot-1.9.3

30 phút học tiếng anh mỗi ngày