Chụp ảnh và như một phép thuật chúng tự động chuyển sang hình ảnh 3D..Sau đó bạn có thể dễ dàng đưa những bức ảnh đó lên Facebook và Picasa. Với những chức năng chính: • Dùng camera từ điện thoại chuyển đổi hình ảnh thông thường sang 3D • Chia sẻ những bức ảnh của bạn lên Facebook và Picasa • Rất đơn giản và dễ dàng sử dụng

VideoShow Pro - Video Editor

Yahoo mail - Android

Spring – Increase Height: Ứng...

Microsoft Xim: Chia sẻ ảnh...

Hướng dẫn tập Yoga

FotoSwipe Swipe Share Photos