"Tra cứu nhanh các bài hát trong các phòng Karaoke 5 số (Vol 1 -45) và dàn 6 số. Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo tiêu đề, bạn có thể tìm theo mã bài hát và tên tác giả. Ứng dụng còn cho phép lưu lại bài hát vào danh sách yêu thích."

Christmas Coloring Book

ElfYourself by Office Depot

Zombify - Be a Zombie

ZombieBooth 2

Tattoo Photo Editor

VideoShow Pro - Video Editor