Với Mobile Messenger, phiên bản điện tử nâng cấp của The Messenger Baptist, chưa bao giờ việc lướt web, truy cập email, chia sẻ nội dung và kết nối các mạng xã hội… của bạn lại trở nên dễ dàng hơn thế.

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java