Làm sao biết mình béo hay gầy. Để từ đó có những chính sách sinh hoạt cho hợp lý. Hay chống các nguy cơ sức khỏe liên quan đến cân nặng như béo phì…Dựa vào các chỉ số cơ thể, bim, tỉ lệ mỡ. Ứng dụng đưa ra tình trạng hiện tại của bạn...Bạn sẽ biết mình nên phải làm gì tiếp theo.

Smart Tool Box

Ứng dụng tăng tốc điện thoại...

Ứng dụng khóa màn hình CỰC...

Menu Unlock V1.0

Cleaner Pro

Call Block