Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng hoàn hảo để tự học tiếng Anh ư? Bạn sẽ học đọc và viết tiếng Anh. Đừng tìm kiếm nữa, vì đã có Ứng dụng dành cho Trẻ em: Ứng dụng Tất cả trong 1 đem cả lớp học vào trong lòng bàn tay của bạn.Ứng dụng dành cho Trẻ em: Ứng dụng Tất cả trong 1 gồm 18 ứng dụng khác nhau từ thẻ ghi chú hơn 1.000 từ tiếng Anh, bài tập đồ chữ cái tương tác, trò chơi học toán và nhiều ứng dụng khác nữa..

Ứng dụng vừa chơi vừa học...

mLanguageQuiz - Để học tốt...

Google Translate for Android

1000 từ vựng tiếng anh

G-translate: Trình dịch đa...

Sổ tay từ vựng tiếng Hàn Quốc