Tải eBuddy Mobile Messenger kéo tất cả các tài khoản IM của bạn thành một, cho phép bạn xem tất cả những người đang trực tuyến và trò chuyện với họ, không có vấn đề dịch vụ mà họ đang sử dụng. eBuddy Mobile Messenger hiện hỗ trợ: MSN, Yahoo !, AIM, Google Talk, ICQ, và Facebook.

Messenger mobile for android

Go SMS Pro - Android

Flirtomatic_Ứng dụng chat

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

WeChat Java