Với ứng dụng G-Translate Java bạn có thể dịch qua lại giữa rất nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Mỹ, G-Translate giúp bạn dịch cả một đoạn văn dài hoặc một câu ngắn hoặc chỉ là một từ đơn giản.

Ứng dụng vừa chơi vừa học...

mLanguageQuiz - Để học tốt...

Google Translate for Android

1000 từ vựng tiếng anh

G-translate: Trình dịch đa...

Sổ tay từ vựng tiếng Hàn Quốc