Facebook Chat là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn chat trên Facebook từ điện thoại di động của bạn. Sử dụng ứng dụng trò chuyện Facebook Chat là rất dễ dàng. Đơn giản chỉ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn thường sử dụng để truy cập vào Facebook của bạn, sau đó một danh sách bạn bè trực tuyến của bạn sẽ xuất hiện. Cũng giống như trên các trang web mạng xã hội riêng của mình, danh sách này được tổ chức thành các nhóm liên lạc, để làm cho nó dễ dàng hơn để tìm thấy những người bạn đang tìm kiếm.

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android