Một mạng xã hội giúp bạn có thể giao lưu học với rất nhiều bạn bè trên cả nước..

Facebook for Android

YoYo2

Yamee v1.3 Chat

Facebook Chat java

Zing me - Android

Opera mini - Android