Xin chào khách

TỬ VI
Bảo Bình

(20/1-18/2)

Song Ngư

(19/2-20/3)

Dương Cưu

(21/3-19/4)

Kim Ngưu

(20/4-20/5)

Song Sinh

(21/5-21/6)

Cự Giải

(22/6-22/7)

Sư Tử

(23/7-22/8)

Xử Nữ

(23/8-22/9)

Thiên Bình

(23/9-22/10)

Bò Cạp

(23/10-21/11)

Nhân Mã

(22/11-21/12)

Ma Kết

(22/12-19/1)

Liên kết khác